K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
Daňové formuláře

Formuláře
Daňové formuláře
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň příjmů právnických osob
DPH
Silniční daň
Daň z nemovitosti
Dědická daň
Darovací daň
Daň z převodu nemovitosti
Daň z nabytí nemovitých věcí
Spotřební daň
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Čísla účtů finančních úřadů
Registr plátců DPH
Zboží ve snížené sazbě DPH
Ochrana osobních údajů

Zákony
o dani silniční
o dani z přidané hodnoty
o dani z nemovitosti
o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti
o daních z příjmů
o spotřebních daních
o sociálním pojištění
o zdravotním pojištění

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Daň darovací mezi příbuznými v roce 2014

Základní informace o dani darovací

Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí byl zrušen k 31. prosinci 2013. Darovací daň byla přesunuta do zákona o daních z příjmů. Současná sazba daně z příjmů činí 15 %, takže i dary jsou zatíženy sazbou daně ve výši 15 %.

Daň darovací mezi příbuznými

Kdo je od daně osvobozen? Osvobozeni od daně z příjmů získaného darem jsou:
- příbuzní v řadě přímé a manželé,
- příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou.

Daň darovací mezi příbuznými nemusíte tedy platit za výše uvedených podmínek.

Předmět a základ daně

Poplatníkem daně je nabyvatel při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou nebo právnickou osobou. Předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem.

Darovací daň - formuláře

Vzhledem k tomu, že nabytí majetku darováním je přesunuto pod daň z příjmů, zdaňuje se majetek získaný darováním v daňovém přiznání pro daň z příjmů. Daňové přiznání je nutno podat do konce dubna následujícího roku.

POZOR: Následující formuláře platily pouze do roku 2013!

Vyměřovací řízení - darovací daň 2013

Přiznání k darovací dani (interaktivní formulář)

Pokyny k vyplnění přiznání k darovací dani

Příloha k přiznání k dani darovací

Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (interaktivní formulář)

Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona (interaktivní formulář)

Pokyny k přiznání k dani darovací
- při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona

Důležité

Pro práci s interaktivními formuláři doporučujeme Adobe Reader 8.0 nebo novější.